Certyfikaty
KOMIREX
Stosujemy system HACCP, ściśle kontrolujemy nasz asortyment i dbamy o bezpieczeństwo naszych produktów.
Mamy bardzo duże możliwości transportowe, przechowalnicze i przetwórcze oraz stale rozszerzamy naszą bazę surowcową.
Certyfikat BIO
Certyfikat BIO