O firmie

Fundusze UE

PPUH „KOMIREX” Sp. j. Jan Adam Mirończuk ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności PPUH „KOMIREX” Sp. j. Jan Adam Mirończuk (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).
W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach oraz złożenie oferty w terminie do dnia 12.04.2021 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu.
Zapytanie ofertowe
– Formularz ofertowo cenowy
Oświadczenie

 

 

 

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/komirex2015/domains/komirex.com.pl/public_html/wp-content/themes/komirex/common.php on line 4